اطلاعیه جدید برای زیان‌دیدگان بیمه توسعه

اطلاعیه جدید برای زیان‌دیدگان بیمه توسعه

اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز خسارت ثالث مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیان‌دیدگان. تاریخ ثبت: (1395/10/15 )  تاریخ بروزآوری: (1395/10/15 )