درباره بیمه های مهندسی . . .


شرایط بیمه‌های مهندسی

بیمه‌ نامه‌ پول‌ درصندوق‌ و پول‌ در گردش

بیمه‌ نامه‌ پول‌ درصندوق‌ و پول‌ در گردش

این نوع بیمه نامه به صاحبان اسب و باشگاه داران ارائه می گردد و خطراتی مانند تلف شدن ناشی از بیماری، تلف و نقص عضو ناشی از حمل ونقل ، تلف ونقص عضو ناشی از حوادث ناگهانی و غیر قابل پیش بینی و تلف ناشی از سخت زایی مادیان را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه نامه شتر مرغ

این نوع بیمه نامه ها به صاحبان مزارع پرورش شتر مرغ قابل ارائه می باشد و خطراتی را كه تحت پوشش قرار می دهد عبارتست از تلف شتر مرغ ناشی از ترس و استرس كه علت آن خطرات طبیعی مثل سیل و رعد وبرق باشد ، شكستگی و در رفتگی اعضاء بدن ، بیماریهای عفونی و سایر خطراتی كه براساس توافق بیمه گرو بیمه گزار به خطرات یاد شده اضافه می گردند.

راهنمای خرید و مراحل صدور بیمه نامه های مهندسی

  • ۱- بیمه گذار محترم به شبكه فروش (شعب و نمایندگی های شركت بیمه البرز) بصورت حضوری ، تلفن و یا از طریق ایمیل مراجعه می كند.
  • ۲- شبكه فروش با توجه به نوع پوشش درخواستی فرم پرسشنامه جهت تكمیل به بیمه گذار محترم ارائه می نمایند.
  • ۳- بیمه گر نسبت به بررسی مدارك و امكان ارائه پوشش های بیمه ای مورد درخواست اقدام می نماید .
  • ۴- درصورت ارائه نرخ و شرایط و تائید آن توسط بیمه گذار محترم ، اقدامات لازم مرتبط با تشریفات صدور پیش نویس بیمه نامه یا بیمه نامه نهائی و سایر موارد اقدام وصورت خواهد پذیرفت.

نحوه محاسبه حق بیمه بیمه نامه های مهندسی

نحوه محاسبه حق بیمه زیر رشته های بیمه های مهندسی به دلیل ماهیت اینگونه بیمه نامه و براساس ماده ۳ و ۴ آیین نامه ۸۱ بیمه مركزی جمهوری اسلامی و پس از دریافت پرسشنامه و اطلاعات تكمیلی به صورت موردی نرخ و شرایط آن تعیین و تابع تعرفه مشخصی نمی باشد.

نحوه پرداخت خسارت بیمه های مهندسی

مهلت اعلام خسارت بیمه های مهندسی

درصد بالایی از خسارت‌های به وقوع پیوسته در رشته بیمه‌های مهندسی ناشی از رخدادها و بلایای طبیعی اعم از زلزه، سیل، طوفان، صاعقه، ریزش و رانش زمین می‌باشند. بطور معمول بیمه‌گذاران محترم برای جبران مدت زمان توقف عملیات اجرایی موضوع بیمه‌نامه ناشی از وقوع خسارت، به سرعت دست‌به‌كار شده و اقدام به ترمیم مواضع آسیب‌دیده و انتقال ضایعات حاصله به خارج از محل بیمه‌نامه و تسریع در ادامه روند پیشبرد عملیات می‌نمایند. لكن ضروری است قبل از تمامی این اقدامات، كارشناس بیمه متخصص در صحنه خسارت حاضر شده و اقدام به ثبت و ارزیابی ابعاد خسارت نماید تا روند بررسی خسارت از تشخیص علت غایی خسارت تا پرداخت خسارت با سرعت بیشتری پیگیری گردد. لذا در كلیه رشته‌های زیرمجموعه بیمه‌های مهندسی، حداكثر زمان مجاز برای اعلام كتبی خسارت به بیمه‌گر توسط بیمه‌گذار و یا نماینده قانونی وی، ۱۴ الی ۲۰روز(بسته به نوع رشته) از تاریخ وقوع حادثه می‌باشد. مدت تعیین شده به‌گونه‌ای تعیین گردیده كه حقوق بیمه‌گذار و بیمه‌گر رعایت شده و هیچگونه تضییع حقوق برای هیچیك از طرفین بیمه‌نامه پیش نیاید.

مدارك مورد نیاز پرداخت خسارت بیمه های مهندسی